Napísali sme

Vznik Československej republiky priniesol našim dvom národom - Čechom a Slovákom v prvom rade morálne zadosťučinenie po dlhých desaťročiach ekonomického odstrkovania a kultúrneho útlaku.
02/11/2018 - 17:04
Podieľal sa na obnove krajiny, pomáhal budovať silnú občiansku stranu. V kľúčovom momente sa rozhodol správne. Tichý a nenápadný. Vtiahnutý do politického virvaru, ale pevne čeliaci okolnostiam. Nespravodlivo väznený. Právnik a politik, nositeľ Radu Ľudovíta Štúra. Čestný človek  – JUDr. Ján Kempný (1912-1997). 
22/01/2018 - 08:55
Rovnako ako pri každej inej investičnej akcii na ktorú sa poskladala celá republika, tak aj pri Vodnom diele Gabčíkovo je namieste, teraz už s primeraným časovým odstupom, predložiť verejnosti komplexnú bilanciu prínosov a strát.
17/11/2017 - 10:16
Čelní predstavitelia Francúzska, Nemecka a ďalších  európskych krajín si predčasom na pietnych stretnutiach pripomínali neslávne sté výročie celej série krvavých bitiek prvej svetovej vojny (1914-18). Vznik a genéza, tohto dnes už takmer zabudnutého konfliktu, obsahuje v sebe mnoho poučného o možných spôsoboch rozvratu vlastnej civilizácie, aj pre súčasníkov.
19/06/2017 - 18:49
Demokratická strana vyzýva svojich členov, sympatizantov a všetkých príčentných ľudí v tejto krajine aby podporili iniciatívu Slovenského ochranárskeho snemu (http://ochranari.sk/) za vyhlásenie Národného parku Podunajsko na slovenskom úseku Dunaja.
04/12/2016 - 09:27
Ohlasuje sa týmto - okruhu známeho i menej známeho človečenstva  osoba dinosaurovského typu  prežívajúca v zdraví primeranom veku (79), ale ešte stále so záujmom o všeľudské či  všespoločenské dianie doma i vo svete.
24/08/2016 - 12:50

Úvod

Kľúčoví sú občania

Napísali ste ...

Čítať viac

Politické ciele

Demokracia a prosperita.

Čítať viac

Aktuality

Aktuality na

FaceBook

Predstavitelia strany

Sme tu pre Vás.

Čítať viac

Postavenie DS v súčasnosti

Demokratická strana je stranou s tradíciou, ktorá v historických voľbách po Druhej svetovej vojne  bola zjednocujúcim prvkom na politickej scéne Slovenska. Zvíťazila so 62 % a porazila komunistov. Je to občianska strana bez škandálov a dlhov. Značke Demokratickej strany rozumie svet od Grónska po Nový Zéland lebo na politickej mape je jasne zadefinovaná.

Demokratická strana (malá z pohľadu preferencií ale veľká z pohľadu tradície) opakovane deklaruje potrebu zjednotenia pravice pod jedno názorové a koaličné zoskupenie. 

Demokratická strana a jeho členovia sú priamy, transparantný a s jasnými  občianskymi a politickými názormi.

Demokratická strana zmodernizovala  svoje stanovy a v súčasnosti vytvára nové organizačné štruktúry vhodné pre lepšiu komunikáciu členov strany s občanmi, s voličmi. Vytvára zrozumiteľné  , žiadané spoločenské priority a  programové ciele a volebné priority prostredníctvom uznávaných osobností a odborníkov tak, aby potvrdila vkladanú dôveru.