Arpád Göncz – humanista a demokrat

    Minulý týždeň sa uzavrela životná cesta výnimočného demokratického politika a maďarského štátnika, exprezidenta Maďarskej republiky pána Arpáda Göncza.

Pri tejto príležitosti je namieste vyjadriť rešpekt k jeho osobnosti. Stojí zato pripomenúť, že Arpád Göncz ako politik, čeliac náročným výzvam, opakovane  osvečil integritu svojho charakteru a svoje morálne kvality humanistu a demokrata. Stalo sa tak už v  50-tych rokoch, osudových obzvlášť pre maďarskú spoločnosť, keď nepriazeň štátnych orgánov  alebo prehra v politickom zápase mohla v konečnom dôsledku znamenať zničený zvyšok života alebo dokonca absolútny trest. Nezlomeným a činorodým zostal Arpád Göncz aj nasledovných rokoch, keď iba človek s konzistentným charakterom mohol veriť, že jeho rezistencia respektíve nekonformné občianske aktivity majú reálny zmysel a prispejú k definitívnemu pádu totalitného režimu. 

V období post-komunizmu a prvých skúšok nových rodiacich demokratických inšitúcií si zachoval nezávislosť a dokázal dodať zmysel a vážnosť úradu prezidenta Maďarskej republiky.

Arpád Göncz svojím životom a konaním význame posilnil kredit zodpovednej a rozvážnej politiky v Maďarsku a aj za hranicami jeho rodnej krajiny.

Žil a konal v súlade s presvedčením, že sloboda a spravodlivosť nie sú slúžky viťazov respektíve mocných a „múdrych“, ale sú duchom demokracie, ktorá ako celok patrí všetkým bez rozdielu a predsudkov.

Zápas o vymanenie sa z totality a vytvorenie demokratických pomerov v našich končinách mal prinajmenšom od konca 2.svetovej vojny okrem národných aj mnohé univerzálne platné parametre, ktoré sú spločné všetkým krajinám vo východnej a juhovýchodnej Európe.

Úspechy tohto zápasu sú našimi spoločnými hodnotami a ich demokratickí protagonisti našimi neformálnymi lektormi, ktorých  politické know-how  sa  oplatí dobre poznať.

Ján Cimerman, Banská Bystrica