Blogy

Značka? Aj. Najmä však – hodnoty

  Keď sa vtedajší predseda Demokratickej strany Ľudovít Kaník a časť vedenia DS rozhodli zlúčiť stranu s SDKÚ, strana sa rozdelila: na zástancov a odporcov zlúčenia a tiež na oportunistov. A keď prichádzalo na lámanie chleba, bolo už jasné aj spoluiniciátorom z SDKÚ, že to bude nezmyselný krok – ale kolobežka už bola rozbehnutá (t. j. zlúčenie v SDKÚ verejne schválené). Na mimoriadnom „zlučovacom kongrese“ DS atmosféra bola značne napätá: oportunisti ostali radšej doma (čakajúc, ako to dopadne), ostatní delegáti sme sa navzájom presviedčali, opakovali argumenty za a proti.

Slovenčina

Za týmto všetkým sú ľudia?

Od roku 2008 riešia všetky slovenské vlády a odborné „kruhy“ krízu, fiškálne opatrenia, konsolidáciu…. Ako jeden z najväčších príjemcov pomoci zo zdrojov z EÚ dostávame „grátis“ miliardy eur, ale používame ich často veľmi iracionálne a nehospodárne. Chválime sa novými pracovnými miestami, ale naši lacní, a pritom spoľahliví, ľudia len „skrutkujú“ autá, televízory, kompresory a pod. Každá vláda sa hrdí dosiahnutými makroekonomickými úspechmi, čísla sú vraj stále lepšie. Žijeme vo svete mobilných aplikácií, biotechu, podporujeme IT, výskum, vývoj ……

Slovenčina

Máme po 25 rokoch od Nežnej revolúcie na Slovensku demokraciu?

Po zrušení článku 4. ústavy socialistického Československa (o vedúcej úlohe komunistickej strany)  sme sa v roku 1989 vybrali cestou parlamentnej demokracie s nádejou, že si svojich politických predstaviteľov budú vyberať občania a im predovšetkým sa budú títo za svoje činy zodpovedať. Došlo však k degenerácii parlamentnej demokracie na partokraciu v tej najodpudivejšej forme. V parlamente často nemáme zástupcov, ktorých si vo voľbách vybrali občania. Sú to ľudia, vybraní úzkou skupinou straníckych bossov, disponujúcich vo svojej strane absolútnou mocou.

Slovenčina

Stránky