Blog používateľa Demokratická strana

Ján Kempný – politik spájania stredo-pravých demokratických síl

Podieľal sa na obnove krajiny, pomáhal budovať silnú občiansku stranu. V kľúčovom momente sa rozhodol správne. Tichý a nenápadný. Vtiahnutý do politického virvaru, ale pevne čeliaci okolnostiam. Nespravodlivo väznený. Právnik a politik, nositeľ Radu Ľudovíta Štúra. Čestný človek  – JUDr. Ján Kempný (1912-1997). 

Slovenčina

25 rokov Vodného diela Gabčíkovo - objaví sa nezaujatá analýza ?

Rovnako ako pri každej inej investičnej akcii na ktorú sa poskladala celá republika, tak aj pri Vodnom diele Gabčíkovo je namieste, teraz už s primeraným časovým odstupom, predložiť verejnosti komplexnú bilanciu prínosov a strát. Najväčšou chybou v tejto súvislosti by však bolo  nezahrnúť do výsledného hodnotenia  stanoviská a protiargumenty renomovaných odborníkov aj s diametrálne odlišným názormi. Obidva tábory (prívrženci a odporcovia) majú určite svojich zástancov nielen medzi bežnými občanmi ale aj radoch odborníkov resp. referencií na relevantné zahraničné skúsenosti.

Slovenčina

Motívy spoločnej obrannej politiky EÚ

Čelní predstavitelia Francúzska, Nemecka a ďalších  európskych krajín si predčasom na pietnych stretnutiach pripomínali neslávne sté výročie celej série krvavých bitiek prvej svetovej vojny (1914-18). Vznik a genéza, tohto dnes už takmer zabudnutého konfliktu, obsahuje v sebe mnoho poučného o možných spôsoboch rozvratu vlastnej civilizácie, aj pre súčasníkov. Fatálne zlyhania vtedajších politikov a generálnych štábov je možné z veľkej časti pripočítať na vrub tomu, že vojenské plánovanie a bezpečnostná stratégie postrádali, v dnešnom ponímaní, akúkoľvek kontrolu zo strany verejnosti.

Slovenčina

Národný park Podunajsko – Téma dňa.

Demokratická strana vyzýva svojich členov, sympatizantov a všetkých príčentných ľudí v tejto krajine aby podporili iniciatívu Slovenského ochranárskeho snemu (http://ochranari.sk/) za vyhlásenie Národného parku Podunajsko na slovenskom úseku Dunaja. Základné a tiež denne aktualizované informácie nájdete na FB po zadaní kľúčového slova „narodnyparkpodunajsko“.
(https://www.facebook.com/narodnyparkpodunajsko/?fref=ts)

Slovenčina

Zmráka sa nad naším (SK) životným prostredím?

Otázky tohto typu zaznievajú pomerne často v médiách, na odborných fórach alebo na sociálnych sieťach. Žiaľ samotní členovia vlády sa počas svojho pôsobenia zaoberajú reálnym životným prostredím iba veľmi okrajovo. Svedčí o tom aj to, že v celoštátnej predvolebnej kampani oblasť životného prostredia zďaleka nepatrí k horúcim témam o ktorých by sa vášnivo diskutovalo. A už vôbec nie sme svedkami súboja ucelených vízií, alebo odlišných prístupov k tvorbe a ochrane ŽP.

Slovenčina

Vyhlásenie DS k výsledku volieb do NR SR

Výsledok volieb do NR SR je dôsledkom nezodpovednej politiky stredo-pravých strán. Ich hašterenia sa medzi sebou, vzájomných útokov a osobných invektív, nezdravých ambícií jednotlivcov, ako aj neochoty urobiť reformy v niektorých stranách. Voliči týchto strán tak ostali zneistení a dezorientovaní... Mnohí z nich potom volili skor intuitívne a na "poslednú chvíľu" ich oslovili populistické heslá a jednoduché riešenia... Výsledkom je "guláš" politických strán v parlamente, ktorý prakticky vylučuje vytvorenie zmysluplnej koaličnej vlády. Scenár, ktorý sme predpovedali, sa žiaľ naplnil.

Slovenčina

Demokratická strana vo voľbách podporuje KDH

Milí priatelia. Ako som už spomenul na inom mieste, Demokratická strana nekandiduje v marcových voľbách 2016 do NR SR. Čaká nás ešte veľa práce, aby mohla DS kandidovať ako samostatný politický subjekt. Chceme však, aby naši voliči a sympatizanti vedeli, že pokračujeme na ceste návratu do aktívnej politiky. Preto chceme aj takouto formou vstúpiť do volebného "boja" o voliča... KDH vždy bolo hodnotovo a programovo blízke politike Demokratickej strany. Preto je prirodzené, že pri uvažovaní koho podporiť v marcových voľbách, rozhodnutie bolo jednoznačné.

Slovenčina

Demokratická strana podporuje štrajk učiteľov

Demokratická strana rozhodne podporuje štrajk učiteľov. Sme za okamžité a zásadné zvýšenie platov učiteľov. Keď má štát peniazne na policajtov, ktorých je extrémny prebytok, tak určite má aj na platy učiteľov. Obviňovať učiteľov, že im ide o podporovanie pravice pred voľbami, je strata súdnosti a výsmech vlády, ktorá nemá argumenty ....

Slovenčina

Stránky