Blog používateľa Demokratická strana

Quo vadis Európa

Quo vadis Európa ..

  …. propter nostram salutem

Milí priatelia, priaznivci Demokratickej strany, domnievam sa že prejav pápeža Františka na pôde Európskeho parlamentu veľmi vecne a presvedčivo reflektoval aktuálny „stav duše“ väčšiny obyvateľov Európy. Európy plnej očakávaní ale aj vážnych pochybností a celej rady sklamaní.

Slovenčina

Stránky