Demokratická strana bude PRESADZOVAŤ

      -  Zníženie počtu poslancov NR SR na 100.
      -  Zrušenie funkcie asistenta poslanca   (ak ho poslanec potrebuje, nech si ho platí z vlastného vrecka).
      -  Zrušenie 5-mesačného odstupného po skončení mandátu poslanca.
      -  Zavedenie zásady jedna funkcia – jeden plat.
      -  Zníženie platu poslancov   (každý z nich má zvyčajne ešte aj svoje zamestnanie s ďalším platom).