Demokratická strana podporuje štrajk učiteľov

Demokratická strana rozhodne podporuje štrajk učiteľov. Sme za okamžité a zásadné zvýšenie platov učiteľov. Keď má štát peniazne na policajtov, ktorých je extrémny prebytok, tak určite má aj na platy učiteľov. Obviňovať učiteľov, že im ide o podporovanie pravice pred voľbami, je strata súdnosti a výsmech vlády, ktorá nemá argumenty ....

Učitelia na Slovensku sú skoro na úplnom dne spoločenského rebríčka a záujimu verejnosti. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa starajú o vedomostnú úroveň budúcich generácií, žijú na hranici biedy. Devalvácia školstva na Slovensku je s postavením učiteľov v priamej súvislosti !! Aj v tomto sme hanbou civilizovanej Európy.

Michal Bucek, predseda Demokratickej strany