Federálna pohraničná a pobrežná stráž

Väčšina dôležitých udalostí na európskom kontinente v ostatnom čase opakovane vyvolávala kritiku u občanov EÚ na adresu fungovania jej inštitúcií. Politici na národnej úrovni, rôzni komentátori a bloggeri vyjadrujú nespokojnosť s pomalosťou reakcie, polovičatými riešeniami a najmä nejednotným konaním jednotlivých členských štátov. Ukazuje sa, že pre daľšie prežitie EÚ bude rozhodujúce to, akým spôsobom bude reagovať na globálne výzvy, ktoré sa nachádzajú za geografickými a mentálnymi hranicami v ktorých sa únia pôvodne zadefinovala. Vynára sa otázka, či v architektúre orgánov EÚ nechýbajú inštitúcie, ktoré by boli schopné kvalifikovanej analýzy a následnej rozhodnej reakcie v primeranom čase.

Pravdepodobne jediné reálne riešenie pre EÚ ako zabezpečiť efektívnejšie využitie svojho potenciálu a byť naďalej platným hráčom vo svetovom orchestri, je vykročiť smerom k budovaniu federálnych inštitúcií a orgánov. Súčasné relatívne voľné unijné usporiadanie poskytuje neprimerane veľký manévrovací priestor čelným predstaviteľom jednotlivých štátov. Títo ho nadmieru využívajú skôr na sebapropagáciu ako na prácu pre spoločné ciele.

Akokoľvek je EÚ najbohatšou časťou sveta s najvyšším životným štandardom svojich občanov, nie sú jej zdroje nekonečné a nevyčerpateľné. Momentálne jednou z aktuálnych možností ako ušetriť a pritom získať, je postupné vytváranie federálnych silových zložiek. Heterogénosť výstroja a výzbroje pohraničnej polície a jednotlivých národných armád určite sťažuje plánovanie spoločných akcií. Nehovoriac o efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov daňových poplatíkov...

V rámci aktuálnej spoločenskej objednávky sa môže  začať napríklad zriadením federálnej pohraničnej a pobrežnej stráže

Takýto centrálne riadený výkonný orgán s jasnými pravidlami, primeraným technickým vybavením a premyslenou stratégiou môže výrazne pomôcť v procese riadenej imigračnej politiky.

V neposlednom rade by došlo k získaniu cenných skúseností, ktoré by sa mohli využiť pri budovaní spoločných ozbrojených síl.

Ján Cimerman

Banská Bystrica