Ivan Palúch (* 20. jún 1940 – † 3. júl 2015)

Ivan Palúch (* 20. jún 1940 – † 3. júl 2015)

Pred pár dňami vstúpil do gálerie večnej filmovej slávy známy slovenský herec Ivan Palúch.

Ivan Palúch bol mimoriadne talentovaný herec, ako aj osobnosť so silnou vnútornou integritou. Už v dobe pred rokom ´89, keď na zachovanie status quo v profesii sa oplatilo vážiť slová, bol Ivan známy svojimi občianskymi postojmi a kritikou komunistického režimu. Napriek tomu, že tieto jeho postoje mali za následok obmedzovanie jeho hereckej kariéry zo strany "vrchnosti".

Po roku 1989 bolo výrazom jeho politického presvedčenia aj to, že sa zapájal ako radový člen do činnosti v miestnom združení Demokratickej strany v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti sú namieste slová „klobúk dolu", lebo v politike sa Ivan obetoval pre dobrú vec do úlohy zboristu.

Takže Ivan, aj keď sa už nestretneme v Pravicovom klube v Banskej Bystrici a ani v diskusii s kamarátmi pri pive na námestí SNP, budeš stále s nami. Vďaka Ti za poctivé umenie. Nech Ti tam hore Tvoja hviezda silno svieti.