Máme po 25 rokoch od Nežnej revolúcie na Slovensku demokraciu?

Po zrušení článku 4. ústavy socialistického Československa (o vedúcej úlohe komunistickej strany)  sme sa v roku 1989 vybrali cestou parlamentnej demokracie s nádejou, že si svojich politických predstaviteľov budú vyberať občania a im predovšetkým sa budú títo za svoje činy zodpovedať. Došlo však k degenerácii parlamentnej demokracie na partokraciu v tej najodpudivejšej forme. V parlamente často nemáme zástupcov, ktorých si vo voľbách vybrali občania. Sú to ľudia, vybraní úzkou skupinou straníckych bossov, disponujúcich vo svojej strane absolútnou mocou. Takzvané „nominačné zjazdy“, alebo „primárky“ sú len svojou vlastnou karikatúrou, kde hlas členov strany, respektíve delegáta, nemá na konečnú podobu kandidátky žiadny praktický dosah. Aj sila preferenčného hlasu je najmä u populárnejších strán takmer nulová. Za takýchto okolností reálnou politickou silou disponuje 5 – 10 predsedov strán. Potom je oveľa ľahšie dostať túto úzku skupinu  ľudí pod kontrolu „finančne silných“ – tých čo majú skutočný vplyv na politiku u nás…

Zdá sa, že na Slovensku sa tento proces podarilo „úspešne“ realizovať. Dôsledky zasahujú politiku, súdnictvo, políciu, štátne podniky, odbory…

Výsledkom sú predražené štátne objednávky, kde verejná súťaž je často len „dostihmi s jednou kobylou“, zákony na objednávku, nerovnomerný rozvoj štátu, prepúšťanie zločincov na slobodu alebo nemožnosť odsúdiť zjavný zločin pre formálnu chybičku, respektíve pozabudnutie… Činy, za ktoré by vyspelá, dobre spravovaná spoločnosť poslala dotyčného okamžite do „politického dôchodku“  sa u nás riešia sotva rozdávaním žltých kariet.

Existuje cesta von z tohto marazmu? Ako? Je možná zmena volebného systému tak, aby sa do parlamentu mohol dostať aj občan bez straníckeho trička s dobrou „lokálnou povesťou“, ktorého si jeho komunita vybrala pre cnosti, skúsenosti a erudíciu? Je možné, aby sa následne za svoje politické  činy zodpovedal „svojej komunite“?

Je možný takýto volebný systém?

Poďme o ňom diskutovať.

MuDr. Juraj Šváč

5.8.2014, Tajov