Mnohí sa pýtajú, prečo sme tu. Kto je Demokratická strana?

Mnohí sa pýtajú, prečo sme tu. Kto je Demokratická strana? O ktorú Demokratickú stranu vlastne ide? Čo má spoločné s SDKÚ- DS apod. Odpoveď znie, nič! Zrejme sa na DS-ku ako samostatnú stranu, už zabudlo. Čiastočne za to možu aj moji predchodcovia...Po všetkých tých "turbulenciách" okolo značky, keď sa im nakoniec podarilo zachrániť vlastnú Demokratickú stranu, ako samostatný politický a právny subjekt, stratili chuť bojovať. Stali sa skor ochrancami značky a jej tradícií. Doc. Hochel, ktorý sa hádam najviac zaslúžil o jej zotrvanie na politickej mape Slovenska, zomrel v tomto roku po dlhej a ťažkej chorobe. Bol čestným predsedom DS a mojim najbližším spolupracovníkom v strane. Ako predseda DS som mu sľúbil, že sa pokúsime vrátiť Demokratickú stranu opať do aktívneho posobenia na politickej scéne Slovenska.

Čo prináša Demokratická strana ?

Demokratická strana chce prispieť k zmene politickej klímy na Slovensku.
Súčasná politická scéna je značne konfrontačná. Stratila sa schopnosť viesť konštruktívny dialóg medzi politickými stranami a politikmi zvlášť. V rétorike dominuje arogancia, neochota dohodnúť sa a hľadať cesty riešenia aj za cenu kompromisov. Politikom na Slovensku chýba pokora, skromnosť a ochota pracovať v prospech spoločnosti a nie v prospech seba. Stratili pocit zodpovednosti za správu vecí verejných.
Ďalšou charakteristickou črtou politiky na Slovensku je ignorovanie občana! Politici zabudli, že sú tu pre nich, nie naopak. Pritom len občania môžu vo voľbách delegovať na nich právo zastupovať ich pri riadení štátu. Ľudia nesmú mať pocit, že politici ich potrebujú iba pri voľbách, po ktorých stratia o občana – voliča záujem. Je to obraz fiktívnej demokracie, pri ktorej sa šliape po ľudskej dôstojnosti.
DS to chce zmeniť...

Demokratická strana bude presadzovať odpolitizovanie verejného života na Slovensku.
Chceme sa zasadiť, aby cesta k úspechu neviedla “cez stranícke tričká“ ale výlučne cez odbornosť, pracovitosť, zdravú súťaživosť, schopnosť pracovať pod stresom a podobne. Slovensko je krajina, v ktorej žije množstvo vzdelaných a schopných ľudí vo všetkých sférach života a len preto, že nemajú oblečené nejaké stranícke tričko ostávajú mimo diania. Ich schopnosti by pritom mohli byť využité pre dobro celej spoločnosti. Chceme to zmeniť a dať príležitosť občanom bez toho, aby boli členmi DS.

Demokratická strana sa bude usilovať, aby sa začali vo všetkých sférach verejného života presadzovať hlavne mladí ľudia.
Chceme vytvoriť podmienky, aby mohli mladí ľudia (v prípade ich záujmu) aktívne pôsobiť aj v politike. Je čas na generačnú výmenu, pričom stranícka príslušnosť je úplne druhoradá. Zástupcovia mladej generácie sú často výborne vybavení znalosťou cudzích jazykov, nezriedka majú skúsenosti zo štúdia či stáží v zahraničí a pozerajú na svet úplne inými očami ako naša generácia. Moderné myslenie – moderná spoločnosť.

Sme tiež zástanci toho aby mali v politike vačšie zastúpenie ženy. Minimálne v rovnakom počte ako muži. Ukazuje sa totiž, že tzv. „mužský princip“ sa v politike neosvedčuje. Zrejme za to môže testosterón, ktorý je zodpovený za prehnené ego u niektorých politikov.

Prioritne chce demokratická strana presadzovať:

podpora podnikateľského prostredia - chceme byť hlasom malých a stredných podnikateľov
bezpečnosť, spravodlivosť a vymožiteľnosť práva
reformovať systém zdravotného poistenia s možnosťou doplnkového zdravotného poistenia
zastaviť devalváciu školstva a zabezpečiť adekvátne sociálne postavenie pre učiteľov
ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov
dôstojné sociálne podmienky pre seniorov

Demokratická strana trvá na tom, že šetriť treba začať „zhora“.
Obľúbenou témou našich politikov je šetrenie na všetkom, len nie na sebe! Keď hovoríme o šetrení v spoločnosti, začať treba na všetkých úrovniach riadenia štátu, pričom občan by mal v tomto prípade ostať až na poslednom mieste. Preto DS má tiež v programe:

– Zníženie počtu poslancov NR SR na 100.
– Zrušenie funkcie asistenta poslanca /ak ho poslanec potrebuje, nech si ho platí z vlastného vrecka/.
– Zrušenie 5-mesačného odstupného po skončení mandátu poslanca.
– Zavedenie zásady jedna funkcia – jeden plat.
– Zníženie platu poslancov /každý z nich má zvyčajne ešte aj svoje zamestnanie s ďalším platom/.