Národný park Podunajsko – Téma dňa.

Demokratická strana vyzýva svojich členov, sympatizantov a všetkých príčentných ľudí v tejto krajine aby podporili iniciatívu Slovenského ochranárskeho snemu (http://ochranari.sk/) za vyhlásenie Národného parku Podunajsko na slovenskom úseku Dunaja. Základné a tiež denne aktualizované informácie nájdete na FB po zadaní kľúčového slova „narodnyparkpodunajsko“.
(https://www.facebook.com/narodnyparkpodunajsko/?fref=ts)
Tí pracovitejší možu poslať svoje podporné stanovisko na E-mail adresu Ministerstva životného prostredia : podatelna@enviro.gov.sk
Teraz ide naozaj o veľa, oveľa viac ako o politické prekáračky koalície s opozíciou. Pokiaľ nechceme mať zo Slovenska v dohľadnom čase Saharu s obrovskými kopami rozpáleného piesku a miliónmi jedovatých škorpiónov, tak musíme okamžite zvýšiť zákonnú ochranu všetkých častí našej prírody, teda v prvom rade jej zelenej pokrývky (aj riek a ostatných vodných plôch). Z odborných kruhov prenikajú informácie, že ak okamžite nezačneme znižovať oteplenie atmosféry napríklad prebudovaním dopravných systémov, tak život na našej planéte do 30-tich rokov zanikne. Stačí ak nastane reťazová reakcia uvoľnovania uhlíka z pôdy a ešte dnešná generácia mladých ľudí sa zaživa udusí alebo usmaží. Ale predtým prídu migračné vlny (takpovediac za žrádlom) nevídaných rozmerov, oproti ktorým tá súčasná predstavuje iba neškodnú kolotočovú atrakciu. A samozrejme, že potom v zúfalom zápase o prežitie ľudia stratia všetky morálne zábrany a nebude núdza o vojny a vraždenie všetkého možného druhu.
Pokiaľ sa niekomu zdá tento scenár príliš pesimistický, tak nech si skúsi domyslieť kam nás môže doviesť stupňovanie neznesiteľných júlových horúčav v našich mestách, badateľné v posledných troch-štyroch rokoch. Zatiaľ sú počas letných dovolenkových mesiacov ohrození „iba“ dôchodcovia a ľudia so zdravotnými problémami. Ale všetci vieme, že organizmus našich malých detí a vnúčeniec je oveľa zraniteľnejší a nevydrží takú záťaž ako zdravý dospelý človek. Zohľadnenie posledne spomenutej hrozby pre zdravie vlastného potomstva (s prevažujúcim počtom jednodetných rodín) priviedlo veľkú a svojim spôsobom nezávislú Činsku ľudovú republiku k rokovaciemu stolu Klimatickej konferencie OSN - COP21 v Paríži. Vďaka sústavnému tlaku svojich voličov a aj kôli neradostným predpovediam klimatológov prebúdza sa svedomie inokedy bohorovne stoických predstaviteľov ostatných veľmocí. To sú znamenia doby, pred ktorými budeme darmo strkať hlavu do piesku. Tak ako vo voľbách pri konečnom sčítaní záleží na každom hlase (KDH vie o tom svoje), tak aj teraz vznik Národného parku Podunajsko a jeho budúce prežitie môže ovplyvniť každý z nás napriklad napísaním mailu ministrovi, lajkovaním rozumných informácií (čo veľmi starostlivo analyzujú štáby politických strán a aj veľkých korporácií) alebo keď už nie nič iné, tak aspoň nekupovaním absolútnych zbytočností, ktoré skončia čoskoro v Dunaji.

Michal Bucek, predseda Demokratickej strany