Nové webové stránky znovu aktívnej demokratickej strany

Pozdravujem priatelia. Konečne sme sa dočkali novej webovej stránky znovu aktívnej demokratickej strany.
Chcel by som prispieť malým zamyslením nad fungovaním politiky u nás.

Na Slovensku prakticky neexistuje štandardné politické prostredie. Spoločnosť je prepolitizovaná. Počtom politických strán na veľkosť krajiny a počet obyvateľov sme v tomto ohľade určite raritou. Ľudia na Slovensku zväčša vnímajú politiku ako prostriedok na sociálne a ekonomické zabezpečenie seba a svojej rodiny. Aj preto, lebo s každou výmenou vlády dochádza k výmenám ľudí na všetkých úrovniach štátnej správy. Dôležitá je pritom hlavne lojalita a poslušnosť ku svojim chlebodarcom, nie odbornosť alebo kvalita vykonávanej práce. Výsledkom je potom katastrofa. Keďže sami ľudia cítia, že sú na daných pozíciách možno dočasne, zodpovedá tomu aj kvalita ich práce. V neposlednom rade pri takých rozsiahlych výmenách nie je ani možné zabezpečiť kvalitných odborníkov na všetky pozície. Dôsledkom je nekompetentnosť a diletantizmus z čoho rezultujú nedozierne hospodárske škody. Ďalšou tragédiou pre spoločnosť je absencia osobnej zodpovednosti za vzniknuté škody, skrývame sa za akúsi politickú, nie osobnú zodpovednosť. Táto beztrestnosť ďalej umožňuje devastovať hodnoty.