Politické ciele

  •   podpora podnikateľského prostredia - chceme byť hlasom malých a stredných podnikateľov

  •   bezpečnosť, spravodlivosť a vymožiteľnosť práva

  •   reformovať systém zdravotného poistenia s možnosťou doplnkového zdravotného poistenia

  •   zastaviť devalváciu školstva a zabezpečiť adekvátne sociálne postavenie pre učiteľov

  •   ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov

  •   dôstojné sociálne podmienky pre seniorov