Prešovský samosprávny kraj

 

Kandidáti DS - voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Volebný obvod  

Por.číslo       Meno              Zamestnanie
3 21 Štefan Kišš technológ
3 22 Jozef Krok technik
3 27 Vladimír Matfiak ekonóm
3 38 Jaroslav Vaľo, PaedDr.  pedagóg
4 6 Jozef Cvoliga PhDr. Mgr. zástupca primátora
mesta Levoča
6 44 Alena Madzinová Mgr. vedúca Školského úradu
Veľký Slavkov
7 35 Mária Halátová Ing. ekonómka
7 78 René Polačok  správca
7 90 Peter Šulík SZČO
8 31 Eduard Vokál  pracovník samosprávy