Za týmto všetkým sú ľudia?

Od roku 2008 riešia všetky slovenské vlády a odborné „kruhy“ krízu, fiškálne opatrenia, konsolidáciu…. Ako jeden z najväčších príjemcov pomoci zo zdrojov z EÚ dostávame „grátis“ miliardy eur, ale používame ich často veľmi iracionálne a nehospodárne. Chválime sa novými pracovnými miestami, ale naši lacní, a pritom spoľahliví, ľudia len „skrutkujú“ autá, televízory, kompresory a pod. Každá vláda sa hrdí dosiahnutými makroekonomickými úspechmi, čísla sú vraj stále lepšie. Žijeme vo svete mobilných aplikácií, biotechu, podporujeme IT, výskum, vývoj ……

        ………. nezabudli sme však, že za týmto všetkým sú ľudia? Že len ľudia tvoria pridanú hodnotu? Že chuť a motiváciu sa ďalej vzdelávať majú ľudia iba v takom prostredí, v ktorom skutočne žijú a nielen prespávajú? Že kvalita prostredia, v ktorom žijú, formuje o.i. to, či sú ľudia, ich rodiny a priatelia skutočne šťastní? Áno. Zabudli.

        Faktom totiž je, že naše obce a mestá sú dlhodobo finančne poddimenzované, závislo-nezávislé od štátneho rozpočtu, čím dôležitejšiu úlohu v krajine to-ktoré mesto zohráva, tým menej pozornosti od centrálnej vlády sa mu dostáva. Ulice sú rozbité, špinavé, verejná doprava je miestom pre zvýšenie adrenalínu, urbanizmus je prostriedkom na korupciu a šerednosť, verejné priestranstvá budujú už len súkromní investori a úloha lokálnych politikov sa zúžila zväčša na bohapusté byrokratické tliachanie na nespočetných schôdzach nespočetného počtu obecných zastupiteľstiev.

        Každé 4 roky máme šancu tento stav zmeniť. Zvoliť si zástupcov, ktorí nebudú len štatistami a politikmi, ale budú mať odvahu sa zasadiť za veci verejné, budú mať zásadnú vôľu otvoriť dialóg aj s centrálnou vládou, načúvať názorom svojich voličov a presadzovať zmeny vo svojich obciach, mestských častiach a mestách ako svoje poslanie s jasným cieľom – meniť naše mestá na moderné, atraktívne miesta pre život, kde sa ľuďom žiť nielen dá, ALE AJ VEĽMI CHCE.

        Komunálne voľby 2014 sú možnosťou určiť smerovanie našich obcí a miest na ďalšie 4 roky. Vyberajme preto kandidátov zodpovedne, s ohľadom na ich skutočný program a vízie, nielen ich politické tričko.

 

Ing. Martin Lejtrich

7.8.2014, Bratislava