Značka? Aj. Najmä však – hodnoty

  Keď sa vtedajší predseda Demokratickej strany Ľudovít Kaník a časť vedenia DS rozhodli zlúčiť stranu s SDKÚ, strana sa rozdelila: na zástancov a odporcov zlúčenia a tiež na oportunistov. A keď prichádzalo na lámanie chleba, bolo už jasné aj spoluiniciátorom z SDKÚ, že to bude nezmyselný krok – ale kolobežka už bola rozbehnutá (t. j. zlúčenie v SDKÚ verejne schválené). Na mimoriadnom „zlučovacom kongrese“ DS atmosféra bola značne napätá: oportunisti ostali radšej doma (čakajúc, ako to dopadne), ostatní delegáti sme sa navzájom presviedčali, opakovali argumenty za a proti. Samotné hlasovanie dopadlo de jure o jeden dubiózny hlas v prospech zlúčenia. Až dodatočne sa ukázalo, že išlo o sčítaciu chybu, pretože jedna delegátka zámerne opustila rokovanie, ibaže rekriminovať chybu bolo prakticky nemožné.

          Ako 1. podpredseda DS som dostal nie nezaujímavé ponuky od SDKÚ, neskôr už od SDKÚ-DS. Ale pre mňa osobne bolo oveľa dôležitejšie obnoviť Demokratickú stranu, do čoho som sa s niekoľkými hŕstkami verných pustil a 10. augusta 2006 sme zaregistrovali Demokratickú stranu Slovenska, ktorú sme len čo pominula obštrukcia SDKÚ-DS premenovali na Demokratickú stranu.

          Z hŕstok verných zostala hŕstka, a predsa sa nám podarilo DS uchovať (i uchrániť proti pokusom ukradnúť ju) – aj keď žila v politickej hybernácii. Od samého počiatku som bol presvedčený, že značku a hodnoty DS treba uchovať. Áno, išlo aj o značku, ale najmä o hodnoty: o tradičné etické a spoločenské hodnoty, o liberálnu ekonomiku, o korektnú politickú súťaž, o správu vecí verejných v prospech občanov, o devízy, ktoré DS presadzovala od Novembra 1989.

          Od samého počiatku som bol presvedčený, že skôr-neskôr sa vynoria ľudia, ktorí budú tieto hodnoty vyznávať a ktorí nastúpia na pramičku, aby z nej vybudovali nezanedbateľný krížnik na slovenskej politickej scéne. Čo sa malo a muselo stať, to sa stalo. A stane sa i to, že slovenskí voliči si čoskoro zvolia spomenuté hodnoty, pretože ich tiež vyznávajú.

Braňo Hochel,

čestný predseda Demokratickej strany

Bratislava, 11.8.2014